Evon metsän arvioimistehtävät

Metsän ikä
61.20191, 25.10050

Puiden ikä voidaan määrittää puun vuosilustoista tuoreesta kannosta tai kasvukairan avulla. Nuorten mäntyjen ikä voidaan laskea tarkasti oksakiehkuroiden avulla.

Edessäsi on männyn taimikko, joka on syntynyt kylvämällä. Minä vuonna siemenet on kylvetty?

VINKKI: Laske vanhimpien männyn taimien ikä.

Männikkö on kylvetty vuonna:

a) 1990
b) 1995
c) 2000
d) 2005

 
Metsän puumäärä 
61.19869, 25.09297

Metsän puumäärää arvioidaan kuutiometreinä eli motteina hehtaarikohtaisesti. Hehtaari on 100×100 metrin kokoinen alue. Metsän puumäärä on tärkeä tieto arvioitaessa metsän arvoa tai hakkuutuloja. Pyyhkäise valokuvat näkyviin kahdesta esimerkkimetsästä ja arvioi kuinka paljon edessäsi näkyvässä metsässä on puuta.

Kuinka paljon tässä metsässä on puuta?

Metsän puumäärä (m3/ha) on:

a) 100
b) 200
c) 300
d) 400

Puun pituus
61.19499, 25.09335

Puun pituuden arvioiminen on tärkeä tieto arvioitaessa metsän puumäärää tai yksittäisen puun tilavuutta. Pituus voidaan arvioida helposti kepin avulla. Arvioi sinisellä värillä merkityn suuren männyn pituus. Ohjeen löydät täältä: https://www.mhy.fi/sites/default/files/paijat-hame/metsataito-opas_3_yksittaisen_puun_pituus-edit.pdf

Kuinka pitkä mänty on metreinä?

a) 18
b) 23
c) 28
d) 33

Metsän puiden lukumäärä  
61.19099, 25.09208

Puiden lukumäärää arvioidaan taimikoissa ja nuorissa metsissä jotta tiedetään onko puita tarpeeksi, tai tarvitseeko metsää harventaa. Puiden lukumäärää metsässä arvioidaan hehtaarikohtaisesti.

Laske kuinka monta puuta hehtaarilla tässä metsässä on. Helpoiten voit laskea puiden lukumäärän neliön muotoiselta koealalta. Mittaa askelmitalla 10 x 10 m kokoinen ruutu ja laske sen sisään jäävät puut. Kerro sitten puiden lukumäärä sadalla ja saat hehtaarikohtaisen runkoluvun. Katso tarkempi ohje linkin takaa: https://www.mhy.fi/sites/default/files/paijat-hame/metsataito-opas_6_runkoluku-edit.pdf

Puiden lukumäärä hehtaarilla on:

a) 200
b) 700
c) 1200
d) 1700